Na co zwrócić uwagę przeglądając księgę wieczystą?

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania, domu czy też działki, powinny dokładnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość ważne jest, że księgi wieczyste są zakładane, jak i prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Istotną zasadą jest przy tym kierowanie się zasadą położenia nieruchomości. Inaczej mówiąc, dany wydział wieczystoksięgowy prowadzi księgi tylko dla tych nieruchomości, które leżą w jego obrębie. Dalej, z punktu widzenia kupującego istotne jest, że instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Mowa tu o jawności, domniemaniu zgodności z rzeczywistym stanem prawnym oraz rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Przeglądać księgi może każdy

Obrót nieruchomościami jest niezwykle ważny z punktu widzenia życia gospodarczego. Powyżej wskazana zasada jawności oznacza zaś tyle, że każdy zainteresowany, w obecności pracownika sądu, może przeglądać księgę wieczystą założoną dla danej nieruchomości. Punkt ten przekłada się też na fakt, iż nikt też nie może zasłaniać się nieznajomością wpisów dokonanych w księdze wieczystej. W ten sposób, najprościej mówiąc, osoba zamierzająca nabyć nieruchomość dokładnie wie, co kupuje.

keys-15203_640
Zanim zakupisz nieruchomość, sprawdź zawartość prowadzonej dla niej księgi wieczystej. Zdjęcie pochodzi ze strony pixabay.com

Z czego składa się księga wieczysta?

Osoby, które chcą zapoznać się z księgą wieczystą prowadzoną dla danej nieruchomości muszą pamiętać, że taka składa się z czterech działów:

  • Dział I to oznaczenie nieruchomości. Inaczej mówiąc, znaleźć można tu szczegółowy opis nieruchomości, informacje na temat jej przeznaczenia, jak również adres, powierzchnię czy też udziały w nieruchomości jeżeli jest ona nieruchomością wspólną.
  • Dział II to dział związany z oznaczeniem właściciela lub właścicieli. Warto przy tym pamiętać, że w tym dziale znaleźć można informacje nie tylko na temat aktualnych, ale również poprzednich właścicielach.
  • Dział III to dział, w którym znaleźć można szczegółowe informacje na temat ograniczonych praw rzeczowych, jak również wiadomości na temat użytkowania wieczystego czy innych praw i roszczeń.
  • Dział IV zawiera informacje na temat hipotek.

Warto też pamiętać, że współcześnie księgi wieczyste prowadzone mogą być w tradycyjnej, czyli papierowej formie lub też elektronicznej.

Czytać samemu?

Pozornie tylko wydaje się, że zawartość księgi wieczystej zrozumie każdy. Niestety, nieznajomość prawa, jak mówi stare przysłowie, może jedynie zaszkodzić. Z tego też względu, zwłaszcza przy zakupie mieszkania, warto skonsultować się ze specjalistą, który dokładnie zbada zawartość księgi. Jeżeli posiadasz odpis księgi wieczystej i potrzebujesz szybkiej porady, skorzystaj z konsultacji na odległość. Szczegóły oferty znajdziesz tutaj na stronie kancelarii.