Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?

Ubezwłasnowolnienie, czyli częściowe lub całkowite pozbawienie osoby fizycznej zdolności do czynności prawnych ma służyć osobom, które nie są w stanie samodzielnie zatroszczyć się o swoje sprawy. Najczęściej dotyczy to osób niepełnosprawnych intelektualnie, choć ubezwłasnowolnione mogą być też osoby, u których stwierdzono zaburzenia psychiczne związane choćby z nadużywaniem alkoholu.

W prawie odróżnia się ubezwłasnowolnienie całkowite od częściowego. O tym pierwszym, zgodnie z art. 13 § 1 Kodeksu cywilnego mowa wówczas, gdy osoba „wskutek choroby psychicznej, niedorozwoju umysłowego albo innego rodzaju zaburzeń psychicznych, w szczególności pijaństwa lub narkomanii, nie jest w stanie kierować swym postępowaniem”. Inaczej, gdy mowa o ubezwłasnowolnieniu częściowym. To ma miejsce wtedy, gdy stan osoby „nie uzasadnia ubezwłasnowolnienia całkowitego, lecz potrzebna jest pomoc do prowadzenia jej spraw”. Trzeba przy tym wiedzieć, że zawsze podstawą ubezwłasnowolnienia musi być wyłącznie dobro osoby, której dotyczyć ma proces.

Czytaj dalej Ubezwłasnowolnienie – co trzeba wiedzieć?

Jak karana jest korupcja?

Aktualnie obowiązujące uregulowania mają skutecznie zwalczać korupcję. Jest to możliwe przez zastosowanie sankcji karnej i pozbawienie sprawców przedmiotu przestępstwa. Dodatkowo uregulowanie kwestii korupcji ma spełniać także względy profilaktyczne.

Czym jest korupcja? Najprościej mówiąc, to nadużywanie praw, które wynikają z pełnienia funkcji publicznych i uzyskiwanie korzyści materialnych przez sprawcę lub dla osób dla niego bliskich. Warto przy tym pamiętać, że gdy stosujemy określenie „korupcja” mówimy nie tylko o wręczaniu łapówki, ale również o takich zachowaniach, które wiążą się choćby z płatną protekcją podczas przeprowadzania procesu rekrutacyjnego. Problem ten jest szeroko omawiany – zarówno w kontekście zagrażania porządkowi państwowemu, jak i społecznemu, gdyż korupcja zawsze prowadzi do podejmowania niekorzystnych rozstrzygnięć na polu gospodarczym.

Czytaj dalej Jak karana jest korupcja?

Kupno mieszkania z licytacji komorniczej

W niektórych przypadkach dochodzenie wierzytelności możliwe jest dopiero przez skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika. Takie właśnie mieszkanie, działka czy dom są obiektem publicznej licytacji. Czy zakup mieszkania w ten sposób jest bezpieczny? Na co warto zwrócić uwagę?

Elementem, który bezpośrednio wpływa na fakt, że coraz więcej osób zainteresowanych jest zakupem nieruchomości właśnie z licytacji komorniczej jest ich cena. Niższa od rynkowej kusi wielu. Dodatkowo, aby zorientować się, co aktualnie można nabyć wcale nie trzeba już przemierzać drogi od jednej do drugiej kancelarii. Wszystko za sprawą oficjalnego portalu o licytacjach komorniczych. Czy warto skorzystać z okazji i zapłacić za wymarzone mieszkanie mniej?

Czytaj dalej Kupno mieszkania z licytacji komorniczej

E-zwolnienia lekarskie

Od stycznia 2015 roku zmienić mają się zasady wystawiania zwolnień lekarskich. Wykorzystanie systemu informatycznego ma ukrócić wykorzystywanie krótkich i niemożliwych do skontrolowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwolnień lekarskich.

W zeszłym roku kwota zasiłków chorobowych, które zakwestionowane zostały przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyniosła ponad 21 milionów złotych. Aby ukrócić nadużycia, wystawianie zwolnień lekarskich od stycznia 2015 roku będzie odbywało się przy wykorzystaniu systemu informatycznego. Współcześnie wykrycie nadużyć – zwłaszcza przy krótkich zwolnieniach lekarskich – jest praktycznie niemożliwe. Dzieje się tak dlatego, że zwolnienie może być wystawione na trzy dni wstecz, zaś dostarczyć można je w ciągu siedmiu. W efekcie pracownik, zanim Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzyma stosowną informację, wraca już do pracy. Od przyszłego roku ma się to zmienić.

Czytaj dalej E-zwolnienia lekarskie

Reklamacja obuwia w praktyce

Jednym z towarów najczęściej reklamowanych są buty. Niestety, niewielu konsumentów wie, w jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie. Oto garść praktycznych informacji, dzięki którym będziesz wiedział, czego żądać w sklepie.

Co może być postawą roszczeń, gdy mowa o reklamacji? W praktyce, gdy mowa o butach, taka sytuacja ma miejsce przede wszystkim w porze zimowej. Chyba każdy z nas – przynajmniej raz w życiu – spotkał się z problemem przemoczonych butów, choć producent na opakowaniu wyraźnie zaznaczył, że to obuwie wodoszczelne. Często podobnie jest w przypadku damskich sandałków. Niestety, brak szczegółowej wiedzy na temat praw konsumenta sprawia, że wiele osób – zamiast dochodzić swoich praw – po prostu wydaje pieniądze na zakup kolejnej pary butów. Tymczasem warto pamiętać, że w takim przypadku wcale nie jesteśmy na przegranej pozycji.

Czytaj dalej Reklamacja obuwia w praktyce

Prywatny monitoring a prawo

Wzrastająca ilość kamer w przestrzeni publicznej budzi pytanie o regulację prawną tego stanu rzeczy. Co wówczas, gdy osoba prywatna decyduje się na zamontowanie kamer, które – poza rejestrowaniem prywatnej posesji – rejestrują również miejsce publiczne?

W naszym kraju prywatny monitoring nie jest jeszcze tak powszechny jak w krajach Europy Zachodniej. Nie oznacza to jednak, że problemu nie ma. Brak szczegółowej regulacji prawnej sprawia, że wiele osób zastanawia się, w jaki sposób interpretować sytuację, w której to dochodzi do tego, że prywatna kamera rejestruje również miejsce publiczne. Czy można mówić o naruszeniu danych osobowych? Jak wygląda kwestia odpowiedzialności karnej w tym przypadku?

Czytaj dalej Prywatny monitoring a prawo

Odpowiedzialność małżonka za długi

W praktyce intercyzy nie są popularne. Oznacza to, że w większości przypadków małżonków obowiązuje wspólność ustawowa. W takiej sytuacji możliwe jest kierowanie egzekucji do majątku wypracowanego przez każdego z małżonków. Kiedy zatem małżonek będzie musiał odpowiadać za długi swojego partnera?

O długach małżonka niekoniecznie można dowiedzieć się właśnie od współmałżonka. Niekiedy fakt ten wychodzi na jaw po przedstawieniu przez wierzyciela tytułu egzekucyjnego lub zajęcia czy to wynagrodzenia, czy też rachunku bankowego. Współcześnie niezwykle ważny dla stwierdzenia, czy drugi małżonek odpowiada za długi pierwszego, jest fakt, czy wyraził on zgodę przy zaciąganiu zobowiązania. Taka sytuacja ma miejsce, dla przykładu, przy podpisywaniu umowy kredytowej.

Czytaj dalej Odpowiedzialność małżonka za długi

Naprzemienna opieka nad dziećmi

W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz decyduje, w jaki sposób byli małżonkowie mają partycypować w kosztach ich utrzymania i wychowania. Czym jest naprzemienna opieka nad dziećmi?

Zgodnie z art. 58 § 1a Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając tym samym władzę rodzicielską drugiego z rodziców. Inną możliwością jest pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom na ich zgodny wniosek, jeżeli przedstawili stosowne porozumienie. Rozstrzygnięcie w tej kwestii musi być zgodne z interesem dziecka. Inaczej mówiąc, sąd postanawiając musi wziąć pod uwagę nie tylko wiek dziecka, ale również dotychczasowe relacje rodziców z dzieckiem. I choć powierzenie władzy rodzicielskiej na równych prawach rodzicom wydaje się rozwiązaniem najbardziej pożądanym, nie zawsze sąd ma możliwość tak właśnie orzec.

Czytaj dalej Naprzemienna opieka nad dziećmi