Kupno mieszkania z licytacji komorniczej

W niektórych przypadkach dochodzenie wierzytelności możliwe jest dopiero przez skierowanie egzekucji do nieruchomości dłużnika. Takie właśnie mieszkanie, działka czy dom są obiektem publicznej licytacji. Czy zakup mieszkania w ten sposób jest bezpieczny? Na co warto zwrócić uwagę?

Elementem, który bezpośrednio wpływa na fakt, że coraz więcej osób zainteresowanych jest zakupem nieruchomości właśnie z licytacji komorniczej jest ich cena. Niższa od rynkowej kusi wielu. Dodatkowo, aby zorientować się, co aktualnie można nabyć wcale nie trzeba już przemierzać drogi od jednej do drugiej kancelarii. Wszystko za sprawą oficjalnego portalu o licytacjach komorniczych. Czy warto skorzystać z okazji i zapłacić za wymarzone mieszkanie mniej?

Mieszkanie z lokatorami

Z punktu widzenia osób zainteresowanych zakupem to największy problem i niebezpieczeństwo. Jeżeli w lokalu zamieszkuje dłużnik z rodziną, to bardzo możliwe, że po sprzedaży lokalu nie będą oni chcieli dobrowolnie opuścić lokalu. Dla nabywcy może to oznaczać konieczność dochodzenia swoich praw na drodze sądowej i trzeba przy tym pamiętać, że postępowanie eksmisyjne jest długotrwałe. Nie każdej rodzinie zostanie też przyznane prawo do lokalu socjalnego, a i nie każda gmina dysponuje wolnymi lokalami. Zakup takiego mieszkania jest zatem obarczony sporym ryzykiem i warto dokładnie przemyśleć ostateczną decyzję.

Mieszkania z licytacji komorniczej dostępne są w różnym standardzie. Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com
Mieszkania z licytacji komorniczej dostępne są w różnym standardzie. Zdjęcie pochodzi ze strony: pixabay.com

Wadium to konieczność

Aby stanąć do publicznej licytacji nieruchomości konieczne jest wpłacenie wadium. Każde obwieszczenie o licytacji zawiera nie tylko sumę oszacowanej wartości nieruchomości, ale również cenę jej wywołania i warunki, jakie musi spełnić licytant. Rękojmia wynosi przy tym jedną dziesiątą sumy oszacowania i powinna być uiszczona na konto komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg (nie jest już możliwe wpłacenie wadium tuż przed licytacją). W przypadku wygrania licytacji i nie zapłacenia pozostałej sumy za nabyte mieszkanie, wadium przepada.

Nie każdy może wziąć udział w licytacji

Z punktu widzenia osób zainteresowanych ważne jest, że nie każdy może wziąć udział w licytacji komorniczej nieruchomości. Przepisy dokładnie wskazują na ograniczenia w tej materii. Mowa tu o samym dłużniku, komorniku i ich rodzinach, osobach obecnych na licytacji w charakterze urzędowym, licytantach, którzy nie dopełnili obowiązków poprzedniej licytacji (nie wpłacili pozostałej części pieniędzy w terminie) i osobach, które mogą nabyć nieruchomość tylko i wyłącznie za zezwoleniem organu państwowego, zaś tego zezwolenia nie przedstawiły.