Choroba psychiczna a rozwód

Orzeczenie rozwodu następuje zawsze wyrokiem sądu. Ten zostaje wydany wówczas, gdy ustalono, że między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia oraz nie zachodzą negatywne przesłanki do orzeczenia rozwodu. Jak jest zaś w przypadku stwierdzenia u jednego z małżonków choroby psychicznej?

Czytaj dalej Choroba psychiczna a rozwód

Dowody w procesie karnym

W Kodeksie postępowania karnego na próżno szukać zamkniętego katalogu dowodów. W praktyce oznacza to, że dowodem może być wszystko to, co pozwoli na przyczynienie się do wyjaśnienia prawdy. Jakie najpopularniejszy dowody stosowane są współcześnie?

Postępowanie dowodowe przeprowadza się na wniosek stron lub z urzędu. Oznacza to, że osoby, które nie są stronami postępowania nie mogą składać wniosków dowodowych. Z drugiej strony, prawo dopuszcza możliwość informowania przez nie choćby prokuratora o istnieniu określonych dowodów. To zaś może skłonić te organy do przeprowadzenia wyżej wskazanego dowodu z urzędu. Warto przy tym pamiętać, że każdy organ powinien dbać o to, aby rozstrzygnięte zostały wszystkie okoliczności sprawy.

Czytaj dalej Dowody w procesie karnym

Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Każda gmina dysponuje między innymi mieszkaniami komunalnymi. Wśród tych wymienić można lokale socjalne. Kiedy warto się o takie starać? Co należy wiedzieć właśnie o lokalach socjalnych i ich przyznawaniu przez gminy?

Z całą pewnością każdy zainteresowany powinien zdawać sobie sprawę z tego, że otrzymanie prawa do zajęcia mieszkania socjalnego trwa. To zaś, czy rzeczywiście takie zostanie mu przyznane zależy przede wszystkim od jego indywidualnej sytuacji materialnej. Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych ustalane są właśnie indywidualnie przez każdą gminę i to zgodnie z wieloletnim programem zagospodarowania zasobu mieszkań komunalnych. Osoby, które są zainteresowane powinny szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania mieszkań socjalnych, czyli z uchwałą podjętą przez radę gminy.

Czytaj dalej Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

W polskim procesie karnym dowód ze świadków jest wykorzystywany bardzo często. Można powiedzieć, że to najpopularniejszy sposób dochodzenia do prawdy. Oznacza to, że świadkowie mają swoje obowiązki. Warto też wiedzieć, że w niektórych przypadkach osoba wezwana ma prawo odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na część zadanych pytań.

Zgodnie z art. 177 Kodeksu karnego każda osoba, która została wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się i złożyć stosowne zeznania. Obowiązek ten nie jest jednak absolutny – istnieją takie sytuacje, w których od złożenia zeznać świadek może się uchylić. Dotyczy to między innymi tajemnicy służbowej i zawodowej. Co warto wiedzieć o składaniu zeznań w charakterze świadka? Kto może zostać zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy, kto zaś może odmówić zeznań?

Czytaj dalej Prawa i obowiązki świadka w postępowaniu karnym

Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?

Spadek, najprościej mówiąc, to ogół praw i obowiązków spadkodawcy (zmarłego), które przechodzą na spadkobierców w drodze spadkobrania. Jest on zawsze dziedziczony z chwilą otwarcia spadku, która następuje od momentu śmierci spadkodawcy.

Wiele osób zapomina, że spadek to nie tylko prawa, ale również obowiązki, które są z nim związane. Wśród takich wymienić można między innymi konieczność pokrycia kosztów pogrzebu spadkodawcy. Wśród długów spadkowych wymienić należy przy tym koszty postępowania spadkowego czy ewentualne zaspokojenie roszczeń o zachowek. Warto też wiedzieć, że do spadku nie zalicza się wyłącznie rzeczy materialnych, ale również prawa. Niezależnie jednak od tego, czy mowa o prawach czy obowiązkach, aby zaliczyć je do spadku, muszą one spełniać następujące warunki. Mowa tu o tym, aby miały on charakter cywilnoprawny i majątkowy, nie były ściśle związane z osobą zmarłego i jednocześnie nie powinny one należeć do praw, które przechodzą na oznaczone osoby i to niezależnie od tego, czy są one spadkobiercami.

Czytaj dalej Czym jest spadek – czyli, co można odziedziczyć?