Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Każda gmina dysponuje między innymi mieszkaniami komunalnymi. Wśród tych wymienić można lokale socjalne. Kiedy warto się o takie starać? Co należy wiedzieć właśnie o lokalach socjalnych i ich przyznawaniu przez gminy?

Z całą pewnością każdy zainteresowany powinien zdawać sobie sprawę z tego, że otrzymanie prawa do zajęcia mieszkania socjalnego trwa. To zaś, czy rzeczywiście takie zostanie mu przyznane zależy przede wszystkim od jego indywidualnej sytuacji materialnej. Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych ustalane są właśnie indywidualnie przez każdą gminę i to zgodnie z wieloletnim programem zagospodarowania zasobu mieszkań komunalnych. Osoby, które są zainteresowane powinny szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania mieszkań socjalnych, czyli z uchwałą podjętą przez radę gminy.

Gdy nie posiadasz mieszkania…

Choć przyznawanie mieszkań socjalnych odbywa się według określonych kryteriów, to należy pamiętać, że istnieją pewne podobieństwa będące podstawą do jego przyznania osobie wnioskującej. Mowa tu o tym, że pierwszeństwo zawsze mają osoby, które nie posiadają mieszkania albo mieszkają w budynkach, w których na jednego domownika przypada niewielka powierzchnia lokalu. Takie osoby zawsze są brane pod uwagę w pierwszej kolejności.

Aby otrzymać mieszkanie socjalne trzeba spełnić szereg kryteriów. Zdjęcie: pixabay.com
Aby otrzymać mieszkanie socjalne trzeba spełnić szereg kryteriów. Zdjęcie: pixabay.com

Warunki materialne

Poza brakiem mieszkania wpływ na przyznanie mieszkania socjalnego ma również sytuacja materialna osoby ubiegającej się o nie. Największe szanse mają ci, którzy nie tylko nie posiadają mieszkania, ale również nie stać ich na zakup czy wynajem mieszkania. Ponadto, dotyczy to również tych wszystkich, którzy żyją w trudnych warunkach materialnych. Warto przy tym pamiętać, że to gmina ustala maksymalny miesięczny dochód na jedną osobę, która pozostaje w gospodarstwie lokalnym. Ewentualne przekroczenie tego limitu powoduje automatyczne wydanie decyzji odmownej.

Zagrożenie życia

Przepisy dokładnie wskazują, które osoby mogą otrzymać mieszkanie socjalne i jakie warunki muszą spełnić. Warto przy tym pamiętać, że wyjątkiem są tu osoby, które aktualnie zamieszkują budynki, które stwarzają realne zagrożenie zarówno dla zdrowia, jak i życia. Taka sytuacja dotyczy również między innymi kobiet ciężarnych czy niepełnosprawnych. Pierwszeństwo to wynika przy tym z ochrony życia ludzkiego. Wnioski są zaś rozpatrywane indywidualnie po złożeniu kompletu wymaganych dokumentów.