Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Choć do konsumentów jest kierowanych wiele programów, które mają dać im solidną wiedzę na temat ich praw, to wiąż niewiele osób prawidłowo rozróżnia pojęcia gwarancja od towaru niezgodnego z umową. Jaka jest zasadnicza różnica?

Najprościej mówiąc, gwarancja to instytucja prawna, która umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie, jaki został przewidziany przez gwaranta. Warto przy tym zauważyć, że gwarantem może być zarówno sprzedawca, producent, jak i inny podmiot. Udzielenie gwarancji na produkty, w tym również sprzęt, nie jest obowiązkowe – konsument wcale nie musi korzystać z tej drogi reklamacji. Inaczej jest w przypadku, gdy mowa o towarze niezgodnym z umową. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ochrona ta jest przy tym zawsze obowiązkowa – sprzedawca nie może jej ograniczyć czy wyłączyć. To zaś, w jakim z tych dwóch trybów zareklamuje niesprawny towar, jest wyłącznie jego decyzją.

Obowiązki sprzedawcy

Gdy mowa o sprzedaży i tym, że konsument może powołać się na towar niezgodny z umową, należy wskazać, jakie są podstawowe obowiązki sprzedawcy. Otóż, zgodnie z obowiązującymi przepisami jest on zobowiązany do:

  • poinformowania klienta o cenie produktu,

  • udzielić każdemu klientowi zrozumiałych informacji na temat produktu i tego, w jaki sposób należy z niego korzystać,

  • wydać wraz z nabytym przez klienta towarem wszystkich elementów jego wyposażania i ewentualną instrukcję obsługi,

  • na żądanie wystawić pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, które będzie dla konsumenta potwierdzeniem.

adult-18808_640

Kiedy mówimy o niezgodności towaru z umową?

Gdy mowa o niezgodności towaru z umową, to mowa o tym, że produkt nie nadaje się do celów, w jakich najczęściej jest używany (np. kubek pęka po wlaniu do niego gorącej wody). Może zdarzyć się, że nie odpowiada on właściwościom, które cechują towar danego rodzaju (np. parasol nie jest wykonany z właściwego materiału i tym samym nie chroni przed deszczem) lub też nie odpowiada on oczekiwaniom, które są wynikiem zapewnień producenta (np. balsam nie nawilża skóry wysuszonej). W tych przypadkach sprzedawca może odpowiadać za niezgodność towaru z umową, chyba że konsument wiedział o wadzie produktu i zdecydował się – mimo to – na jego zakup.

Reklamację składasz do sprzedawcy

Najczęściej reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową składa się zawsze w punkcie, w którym rzecz została nabyta (reklamacja u sprzedawcy). Warto przy tym pamiętać, aby zrobić to w formie pisemnej. Osoby, które nie czują się na siłach samodzielnie napisać stosownego pisma, mogą skorzystać z gotowych wniosków.

Z formalnego punktu widzenia ważny jest też termin – zgodnie z przepisami sprzedawca za sprzedany towar odpowiada 2 lata od dnia wydania towaru. Przyjmuje się przy tym, że wada ujawniona w ciągu 6 miesięcy od daty wydania towaru istniała już w chwili wydania produktu. Jeżeli klient zauważy wadę nabytego towaru później, to będzie musiał wykazać ten fakt.

Konsument może przy tym żądać zarówno nieodpłatnej naprawy, jak i wymiany towaru na nowy. Wybór przy tym, zgodnie z art. 365 Kodeksu cywilnego zależy wyłącznie o konsumenta i sprzedawca nie może samodzielnie decydować w tym względzie.