Postępowanie upominawcze

Odformalizowane i uproszczone – takie jest właśnie postępowanie upominawcze. Wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, ale trzeba przy tym pamiętać, że takie postępowanie nie zawsze dotyczy wyłącznie drobnych spraw.

Gdy mowa o postępowaniu upominawczym, to należy wskazać na art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim takie postępowanie może toczyć się jedynie w sprawach, w których „powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. Inaczej mówiąc, pewnym jest, że postępowanie upominawcze znajdzie zastosowanie w każdej sprawie, która dotyczy roszczenia pieniężnego. Jednocześnie warto od razu sprostować pewien mit, który dotyczy takiego postępowania. Mowa tu o przekonaniu niektórych wierzycieli, że postępowanie upominawcze ma zastosowanie wyłącznie do drobnych spraw i tym samym drobnych kwot – nie jest to prawdą.

Czytaj dalej Postępowanie upominawcze

Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Zdarza się, że sprzedawca nie uwzględnia reklamacji złożonej przez konsumenta, ten zaś twierdzi, że jest ona słuszna. W takiej sytuacji klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jaki tryby dochodzenia wyróżnia się w praktyce?

Z punktu widzenia konsumenta dochodzenie roszczeń może przeciągać się. Choć sprzedawca, jak i osoba udzielająca gwarancji są zobowiązani terminami, to w praktyce może się zdarzyć, że sprzedawca nie ustosunkować się do pisma złożonego przez konsumenta. Inną możliwością jest to, że – co prawda – uwzględnia on reklamację konsumenta, ale w sposób odmienny od jego żądań. W takich sytuacjach klient może dochodzi swoich praw na drodze sądowej.

Czytaj dalej Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?