Separacja faktyczna i jej skutki

W momencie zawarcia małżeństwa, małżonkowie są zobowiązani do współdziałania na rzecz stworzonej rodziny. Jeżeli z jakiś względów nie jest to możliwe, każdy z nich ma prawo zażądać rozwodu. Poza tą instytucją w prawie przewidziano również separację. Na czym polega separacja faktyczna?

Gdy mowa o separacji warto wiedzieć, że specjaliści rozróżniają tzw. separację sądową od separacji faktycznej. Ta druga nie jest usankcjonowana orzeczeniem sądowym i polega na faktycznym ustaniu wspólnego pożycia małżonków. W praktyce zatem nie świadczą oni sobie pomocy, prowadzą osobne gospodarstwa domowe i korzystają wyłącznie z uzyskiwanych przez siebie dochodów. Ponieważ separacja faktyczna powoduje zmiany w funkcjonowaniu rodziny i małżonków, wywołuje również określone skutki. Te odnoszą się głównie do kwestii rozliczeń między małżonkami.

Co z majątkiem?

Z punktu widzenia przepisów, separacja faktyczna nie rodzi żadnych skutków w wypracowanym przez małżonków majątku. Dopiero bowiem separacja stwierdzona orzeczeniem sądu powoduje powstanie między małżonkami rozdzielności majątkowej. W praktyce oznacza to, że osoby pozostające w związku małżeńskim – nawet jeżeli zdecydowały się na separację faktyczną – powinny składać się np. na utrzymanie domu. Decyzje związane z zarządzeniem majątkiem wspólnym również powinni podejmować wspólnie. To zaś dla wielu osób może być sporym problemem.

Czym jest separacja faktyczna? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com
Czym jest separacja faktyczna? Odpowiedź w artykule. Zdjęcie: pixabay.com

Reprezentacja małżonka

W przypadku separacji faktycznej dochodzi do sytuacji, w której małżonek nie powinien reprezentować drugiego małżonków. Zgodnie bowiem z art. 29 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego działanie za współmałżonka dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji, w której pozostają oni we wspólnym pożyciu, zaś przeszkoda, przez którą małżonek nie może samodzielnie czuwać nad swoimi sprawami, jest tymczasowa. W praktyce zatem małżonkowie decydujący się na separację faktyczną nie będą mogli siebie reprezentować.

Potrzeby rodziny

Rozstanie się małżonków, choć powoduje zmiany w funkcjonowaniu rodziny, nie oznacza, że nie są oni zobowiązani – zgodnie ze swoimi możliwościami zarobkowymi i majątkowymi – przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. W praktyce oznacza to, że muszą oni łożyć na wspólne dzieci czy utrzymanie domu. Małżonek opuszczony, który nie jest w stanie samodzielnie się utrzymać, może wystąpić również o alimenty na swoją rzecz od współmałżonka.