Wywiad środowiskowy w sprawie o rozwód

W przypadku rozwodu Sąd może zarządzić przeprowadzenie przez wyznaczoną osobę wywiadu środowiskowego w celu ustalenia warunków, w których żyją i wychowują się dzieci stron. Czy taki wywiad jest częstą praktyką? Nie jest obowiązkowy, jednak stanowi częstą praktykę, zwłaszcza gdy strony postępowania mają małoletnie dzieci.

Kiedy kurator przeprowadza wywiad środowiskowy w sprawie o rozwód?

Gdy rozwodzący się małżonkowie mają małoletnie dzieci, Sąd najczęściej zleca kuratorowi przeprowadzenie wywiadu w miejscu ich zamieszkania. Celem wywiadu jest ustalenie warunków, w których wychowują się dzieci stron.

Sąd może odstąpić od wywiadu środowiskowego na rzecz zeznań świadka bądź świadków na okoliczność sytuacji wychowawczej małoletnich dzieci i ich warunków mieszkaniowych.

Koszt przeprowadzenia wywiadu środowiskowego przez kuratora sądowego to najczęściej kwota 75 zł.

O co pyta kurator sądowy podczas wywiadu?

Kurator z reguły nie zapowiada swojej wizyty. Jeśli nie zastanie nikogo w domu, może pozostawić swoje dane w celu umówienia wizyty.

Kurator sądowy w trakcie wywiadu ogląda mieszkanie, zadaje pytania dotyczące tego, kto zajmuje się małoletnimi dziećmi, kto odrabia z nimi lekcje i z kim spędzają one wolny czas. Pytania te kieruje do dzieci, pod nieobecność rodziców.

Obowiązkiem rozwodzących się stron w trakcie wywiadu jest przedstawienie sytuacji dzieci w związku z rozwodem i tego, jak będzie wyglądała ich przyszłość po rozwodzie.

Opinia kuratora sądowego w sprawie o rozwód

Opinia kuratora jest pomocna dla Sądu i stanowi wskazówkę przy orzekaniu o władzy rodzicielskiej, dlatego wywiadu środowiskowego nie można lekceważyć. Wywiad przeprowadza się na początku postępowania, przed pierwszą rozprawą, co daje rodzicom możliwość przedstawienia kuratorowi, jak widzą przyszłość dzieci i tym, że przejmują się ich losem. W przypadku opinii, z którą rodzice się nie zgadzają, istnieje możliwość i czas na to, aby dowieść prawdy.

Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!

Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem za świadczenia, które udzieliły podmioty lecznicze. Jednocześnie ma on możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie udzielanych świadczeń, w tym między innymi zwolnień lekarskich. Jakie są uprawnienia NFZ? Jakie są terminy odwołań?

NFZ jest w szczególności upoważniony do weryfikowania jakości udzielonych przez placówki świadczeń zdrowotnych. Warto przy tym zauważyć, że przepisy w tym zakresie są tak skonstruowane, że NFZ ma możliwość wstępu do poszczególnych pomieszczeń, w których to udzielane są świadczenia, ma również dostęp do dokumentów, może też przeprowadzić „inne rodzaje weryfikacji”. Dodatkowo warto podkreślić, że kontrola może zostać przeprowadzona u każdego świadczeniodawcy i to bez zapowiedzi. Oznacza to, że w praktyce wiele zainteresowanych podmiotów chce wiedzieć, jak może bronić swoich praw w skuteczny sposób.

Czytaj dalej Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!