Na co zwrócić uwagę przeglądając księgę wieczystą?

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania, domu czy też działki, powinny dokładnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość ważne jest, że księgi wieczyste są zakładane, jak i prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Istotną zasadą jest przy tym kierowanie się zasadą położenia nieruchomości. Inaczej mówiąc, dany wydział wieczystoksięgowy prowadzi księgi tylko dla tych nieruchomości, które leżą w jego obrębie. Dalej, z punktu widzenia kupującego istotne jest, że instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Mowa tu o jawności, domniemaniu zgodności z rzeczywistym stanem prawnym oraz rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Czytaj dalej Na co zwrócić uwagę przeglądając księgę wieczystą?