Naruszenie tajemnicy pocztowej

Ochrona tajemnicy korespondencji przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Co grozi za jej naruszenie? I w jaki sposób zainteresowani mogą dochodzić swoich praw?

Wolność i ochrona korespondencji jest zagwarantowana w naszym kraju przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 29: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Dodatkowo warto też pamiętać o Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe. Co prawda ten akt nie definiuje pojęcia „tajemnica pocztowa”, niemniej jednak termin ten odnosi się do informacji, które to są przekazywane w przesyłkach podmiotów korzystających z usług pocztowych. Niestety, wciąż stosunkowo niewielka grupa osób wie, w jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie.

Czytaj dalej Naruszenie tajemnicy pocztowej