Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy pracownika. Część pracodawców, z uwagi na chęć obniżenia kosztów, w zamian za umowę o pracę podsuwa swoim pracownikom umowę zlecenie. Takie działanie jest bezprawne, zaś zatrudniony może starać się o uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę.

Aby mówić o nawiązaniu stosunku pracy, konieczne jest ustalenie przesłanek, które warunkują jego powstanie. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Z powyższego wynika, że zatrudnienie ma charakter stosunku pracy tylko wówczas, gdy spełnione są takie cechy, jak:

 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • odpłatność wykonywanej pracy,
 • praca świadczona jest osobiście przez pracownika,
 • wykonywanie pracy odbywa się w określonych odstępach czasu (codziennych lub dłuższych),
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to podmiot zatrudniający ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów, które popełni zatrudniony,
 • praca świadczona jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Czytaj dalej Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Umowa o pracę w najpełniejszy sposób chroni interesy pracownika. Część pracodawców, z uwagi na chęć obniżenie kosztów, w zamian za umowę o pracę podsuwa swoim pracownikom umowę zlecenie. Takie działanie jest bezprawne, zaś zatrudniony może starać się o uznanie umowy cywilnoprawnej za umowę o pracę.

Aby mówić o nawiązaniu stosunku pracy, konieczne jest ustalenie przesłanek, które warunkują jego powstanie. Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem”. Z powyższego wynika, że zatrudnienie ma charakter stosunku pracy tylko wówczas, gdy spełnione są takie cechy, jak:

 • podporządkowanie pracownika kierownictwu pracodawcy,
 • odpłatność wykonywanej pracy,
 • praca świadczona jest osobiście przez pracownika,
 • wykonywanie pracy odbywa się w określonych odstępach czasu (codziennych lub dłuższych),
 • praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, co oznacza, że to podmiot zatrudniający ponosi ujemne konsekwencje niezawinionych błędów, które popełni zatrudniony,
 • praca świadczona jest w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.

Czytaj dalej Umowa o pracę czy umowa o zlecenie?

Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej nie dla każdego

Nie zawsze pracodawca będzie mógł od swojego pracownika wymagać, aby ten pozostał w pracy w godzinach nadliczbowych lub też pracował w porze nocnej. O jakich pracownikach mowa?

Praca, która wykonywana jest w godzinach nadliczbowych wymaga od pracownika zwiększonego wysiłku. Warto jednak pamiętać, że polecenie jej wykonywania nie jest dla zatrudnionego wiążące i zawsze może on odmówić. Z drugiej strony, zgodnie z art. 151 § 1 Kodeksu pracy: „Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii; 2) szczególnych potrzeb pracodawcy”. Inaczej mówiąc, praca w godzinach nadliczbowych nie jest możliwa w każdym przypadku, zaś niektóre grupy zatrudnionych nie mogą jej wykonywać w żadnej sytuacji.

Czytaj dalej Praca w godzinach nadliczbowych i porze nocnej nie dla każdego

Pracownica w ciąży i jej prawa w pracy

Kobiety w ciąży świadczące pracę w oparciu o umowę o pracę korzystają z dodatkowej ochrony prawnej. Nie tylko nie muszą obawiać się wypowiedzenia, ale ustawodawca chroni je przed wykonywaniem prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Jesteś w ciąży? Sprawdź, jakie masz prawa!

Dla każdej kobiety ciąża to czas szczególny. W tym okresie również pracodawca ma znacznie więcej obowiązków, gdyż musi pamiętać o przestrzeganiu praw ustanowionych przez ustawodawcę względem kobiet w ciąży. Jest zobowiązany do tego od momentu, w którym jego pracownica poinformowała go o ciąży i potwierdziła fakt ten zaświadczeniem lekarskim. Jakie powinności nakłada ciążą na podmiocie zatrudniającym? Jakich udogodnień spodziewać może się przyszła mama?

Czytaj dalej Pracownica w ciąży i jej prawa w pracy