Wydziedziczenie a prawo do zachowku

Zachowek ma na celu ochronę osób najbliżej spokrewnionych ze zmarłym w sytuacji, gdy zostali oni pominięci w testamencie. Inaczej mówiąc, zgodnie z obowiązującymi przepisami, osoby wydziedziczone mogą starać się właśnie o zachowek. O czym trzeba pamiętać?

Prawo do zachowku nie przysługuje wszystkim. Zgodnie z art. 991 § 1 Kodeksu cywilnego: „Zstępnym, małżonkowi oraz rodzicom spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy, należą się, jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jeżeli zstępny uprawniony jest małoletni – dwie trzecie wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach – połowa wartości tego udziału (zachowek)”. W pierwszej kolejności z roszczeniem o zachowek wystąpić mogą dzieci oraz małżonek.

Czytaj dalej Wydziedziczenie a prawo do zachowku