Gwarancja po naprawie towaru

Osoby, które nabyły towar i musiały skorzystać z gwarancji, mogą zastanawiać się, czy po naprawie przedmiotu termin gwarancji biegnie na nowo. Jak jest w rzeczywistości?

Nabywając np. sprzęt RTV lub AGD klient najczęściej otrzymuje dokument gwarancyjny. Ten jest podstawą do skorzystania z gwarancji. Jeżeli zatem w trakcie użytkowania towaru jej właściciel zauważy wadę, może zwrócić się do gwaranta z żądaniem jej usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnej od wady. Takie żądanie jest jednak słuszne tylko wówczas, gdy usterka ujawniła się w ciągu terminu wskazanego w gwarancji. Gdy taki nie został określony w dokumencie, przyjąć należy, że wynosi od rok od dnia nabycia towaru.

Czytaj dalej Gwarancja po naprawie towaru

Jakie mogą być wady oświadczenia woli?

W prawie mówi się o wadach oświadczenia woli. Są to stany faktyczne przewidziane przez ustawodawcę. Powodują one, że oświadczenie woli jest nieważne. Jakie wady oświadczenia woli można wymienić?

Wady oświadczenia woli tylko pozornie wydają się trudnym i skomplikowanym pojęciem. Każdego dnia dokonujemy szeregu czynności prawnych, np. kupując produkty spożywcze. Gdy decyzje podejmujemy pod wpływem np. błędu, ustawodawca uznaje ją za nieważną. W praktyce zatem osoba, która dokonała takiej czynności ma możliwość uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami, jakie czynność dokonana mogłaby wywołać.

Czytaj dalej Jakie mogą być wady oświadczenia woli?

Separacja faktyczna i jej skutki

W momencie zawarcia małżeństwa, małżonkowie są zobowiązani do współdziałania na rzecz stworzonej rodziny. Jeżeli z jakiś względów nie jest to możliwe, każdy z nich ma prawo zażądać rozwodu. Poza tą instytucją w prawie przewidziano również separację. Na czym polega separacja faktyczna?

Czytaj dalej Separacja faktyczna i jej skutki

Postępowanie upominawcze

Odformalizowane i uproszczone – takie jest właśnie postępowanie upominawcze. Wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, ale trzeba przy tym pamiętać, że takie postępowanie nie zawsze dotyczy wyłącznie drobnych spraw.

Gdy mowa o postępowaniu upominawczym, to należy wskazać na art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim takie postępowanie może toczyć się jedynie w sprawach, w których „powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. Inaczej mówiąc, pewnym jest, że postępowanie upominawcze znajdzie zastosowanie w każdej sprawie, która dotyczy roszczenia pieniężnego. Jednocześnie warto od razu sprostować pewien mit, który dotyczy takiego postępowania. Mowa tu o przekonaniu niektórych wierzycieli, że postępowanie upominawcze ma zastosowanie wyłącznie do drobnych spraw i tym samym drobnych kwot – nie jest to prawdą.

Czytaj dalej Postępowanie upominawcze

Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Zdarza się, że sprzedawca nie uwzględnia reklamacji złożonej przez konsumenta, ten zaś twierdzi, że jest ona słuszna. W takiej sytuacji klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jaki tryby dochodzenia wyróżnia się w praktyce?

Z punktu widzenia konsumenta dochodzenie roszczeń może przeciągać się. Choć sprzedawca, jak i osoba udzielająca gwarancji są zobowiązani terminami, to w praktyce może się zdarzyć, że sprzedawca nie ustosunkować się do pisma złożonego przez konsumenta. Inną możliwością jest to, że – co prawda – uwzględnia on reklamację konsumenta, ale w sposób odmienny od jego żądań. W takich sytuacjach klient może dochodzi swoich praw na drodze sądowej.

Czytaj dalej Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Choć do konsumentów jest kierowanych wiele programów, które mają dać im solidną wiedzę na temat ich praw, to wiąż niewiele osób prawidłowo rozróżnia pojęcia gwarancja od towaru niezgodnego z umową. Jaka jest zasadnicza różnica?

Najprościej mówiąc, gwarancja to instytucja prawna, która umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie, jaki został przewidziany przez gwaranta. Warto przy tym zauważyć, że gwarantem może być zarówno sprzedawca, producent, jak i inny podmiot. Udzielenie gwarancji na produkty, w tym również sprzęt, nie jest obowiązkowe – konsument wcale nie musi korzystać z tej drogi reklamacji. Inaczej jest w przypadku, gdy mowa o towarze niezgodnym z umową. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ochrona ta jest przy tym zawsze obowiązkowa – sprzedawca nie może jej ograniczyć czy wyłączyć. To zaś, w jakim z tych dwóch trybów zareklamuje niesprawny towar, jest wyłącznie jego decyzją.

Czytaj dalej Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?