Gwarancja po naprawie towaru

Osoby, które nabyły towar i musiały skorzystać z gwarancji, mogą zastanawiać się, czy po naprawie przedmiotu termin gwarancji biegnie na nowo. Jak jest w rzeczywistości?

Nabywając np. sprzęt RTV lub AGD klient najczęściej otrzymuje dokument gwarancyjny. Ten jest podstawą do skorzystania z gwarancji. Jeżeli zatem w trakcie użytkowania towaru jej właściciel zauważy wadę, może zwrócić się do gwaranta z żądaniem jej usunięcia lub dostarczenia rzeczy wolnej od wady. Takie żądanie jest jednak słuszne tylko wówczas, gdy usterka ujawniła się w ciągu terminu wskazanego w gwarancji. Gdy taki nie został określony w dokumencie, przyjąć należy, że wynosi od rok od dnia nabycia towaru.

Czytaj dalej Gwarancja po naprawie towaru

Gwarancja i rękojmia w praktyce

Umowa kupna-sprzedaży jest jedną z najczęściej występujących w codziennym życiu. Niestety, wciąż niewielu konsumentów zdaje sobie sprawę ze swoich praw. Co zrobić, gdy nabyty produkt posiada wady?

Niemal każdego dnia konsumenci kupują, czyli zawierają umowy kupna-sprzedaży. Często jednak klienci dopiero po nabyciu produktu, zauważają wadę towaru. Co robić? Wystarczy znać swoje prawa, aby walczyć o towar, który będzie posiadał takie cechy, o jakich zapewniał producent czy sprzedawca. Zarówno rękojmia, jak i gwarancja pozwalają kupującemu dochodzić swoich praw. Kiedy powołać się na rękojmię? A kiedy korzystniej jest skorzystać z gwarancji? Czy te dwa prawa konsumentów wzajemnie się wykluczają?

Czytaj dalej Gwarancja i rękojmia w praktyce