Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!

Narodowy Fundusz Zdrowia jest płatnikiem za świadczenia, które udzieliły podmioty lecznicze. Jednocześnie ma on możliwość przeprowadzania kontroli w zakresie udzielanych świadczeń, w tym między innymi zwolnień lekarskich. Jakie są uprawnienia NFZ? Jakie są terminy odwołań?

NFZ jest w szczególności upoważniony do weryfikowania jakości udzielonych przez placówki świadczeń zdrowotnych. Warto przy tym zauważyć, że przepisy w tym zakresie są tak skonstruowane, że NFZ ma możliwość wstępu do poszczególnych pomieszczeń, w których to udzielane są świadczenia, ma również dostęp do dokumentów, może też przeprowadzić „inne rodzaje weryfikacji”. Dodatkowo warto podkreślić, że kontrola może zostać przeprowadzona u każdego świadczeniodawcy i to bez zapowiedzi. Oznacza to, że w praktyce wiele zainteresowanych podmiotów chce wiedzieć, jak może bronić swoich praw w skuteczny sposób.

Czytaj dalej Kontrola NFZ – świadczeniodawco sprawdź, jak skutecznie możesz się bronić!