Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?

Każda gmina dysponuje między innymi mieszkaniami komunalnymi. Wśród tych wymienić można lokale socjalne. Kiedy warto się o takie starać? Co należy wiedzieć właśnie o lokalach socjalnych i ich przyznawaniu przez gminy?

Z całą pewnością każdy zainteresowany powinien zdawać sobie sprawę z tego, że otrzymanie prawa do zajęcia mieszkania socjalnego trwa. To zaś, czy rzeczywiście takie zostanie mu przyznane zależy przede wszystkim od jego indywidualnej sytuacji materialnej. Kryteria przyznawania mieszkań komunalnych ustalane są właśnie indywidualnie przez każdą gminę i to zgodnie z wieloletnim programem zagospodarowania zasobu mieszkań komunalnych. Osoby, które są zainteresowane powinny szczegółowo zapoznać się z zasadami przyznawania mieszkań socjalnych, czyli z uchwałą podjętą przez radę gminy.

Czytaj dalej Kiedy starać się o mieszkanie komunalne?