Postępowanie upominawcze

Odformalizowane i uproszczone – takie jest właśnie postępowanie upominawcze. Wierzyciel może uzyskać nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, ale trzeba przy tym pamiętać, że takie postępowanie nie zawsze dotyczy wyłącznie drobnych spraw.

Gdy mowa o postępowaniu upominawczym, to należy wskazać na art. 498 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. Zgodnie z nim takie postępowanie może toczyć się jedynie w sprawach, w których „powód dochodzi roszczenia pieniężnego, a w innych sprawach, jeżeli przepis szczególny tak stanowi”. Inaczej mówiąc, pewnym jest, że postępowanie upominawcze znajdzie zastosowanie w każdej sprawie, która dotyczy roszczenia pieniężnego. Jednocześnie warto od razu sprostować pewien mit, który dotyczy takiego postępowania. Mowa tu o przekonaniu niektórych wierzycieli, że postępowanie upominawcze ma zastosowanie wyłącznie do drobnych spraw i tym samym drobnych kwot – nie jest to prawdą.

Czytaj dalej Postępowanie upominawcze