Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Choć do konsumentów jest kierowanych wiele programów, które mają dać im solidną wiedzę na temat ich praw, to wiąż niewiele osób prawidłowo rozróżnia pojęcia gwarancja od towaru niezgodnego z umową. Jaka jest zasadnicza różnica?

Najprościej mówiąc, gwarancja to instytucja prawna, która umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie, jaki został przewidziany przez gwaranta. Warto przy tym zauważyć, że gwarantem może być zarówno sprzedawca, producent, jak i inny podmiot. Udzielenie gwarancji na produkty, w tym również sprzęt, nie jest obowiązkowe – konsument wcale nie musi korzystać z tej drogi reklamacji. Inaczej jest w przypadku, gdy mowa o towarze niezgodnym z umową. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ochrona ta jest przy tym zawsze obowiązkowa – sprzedawca nie może jej ograniczyć czy wyłączyć. To zaś, w jakim z tych dwóch trybów zareklamuje niesprawny towar, jest wyłącznie jego decyzją.

Czytaj dalej Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?