Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Zdarza się, że sprzedawca nie uwzględnia reklamacji złożonej przez konsumenta, ten zaś twierdzi, że jest ona słuszna. W takiej sytuacji klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jaki tryby dochodzenia wyróżnia się w praktyce?

Z punktu widzenia konsumenta dochodzenie roszczeń może przeciągać się. Choć sprzedawca, jak i osoba udzielająca gwarancji są zobowiązani terminami, to w praktyce może się zdarzyć, że sprzedawca nie ustosunkować się do pisma złożonego przez konsumenta. Inną możliwością jest to, że – co prawda – uwzględnia on reklamację konsumenta, ale w sposób odmienny od jego żądań. W takich sytuacjach klient może dochodzi swoich praw na drodze sądowej.

Czytaj dalej Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Choć do konsumentów jest kierowanych wiele programów, które mają dać im solidną wiedzę na temat ich praw, to wiąż niewiele osób prawidłowo rozróżnia pojęcia gwarancja od towaru niezgodnego z umową. Jaka jest zasadnicza różnica?

Najprościej mówiąc, gwarancja to instytucja prawna, która umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie, jaki został przewidziany przez gwaranta. Warto przy tym zauważyć, że gwarantem może być zarówno sprzedawca, producent, jak i inny podmiot. Udzielenie gwarancji na produkty, w tym również sprzęt, nie jest obowiązkowe – konsument wcale nie musi korzystać z tej drogi reklamacji. Inaczej jest w przypadku, gdy mowa o towarze niezgodnym z umową. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ochrona ta jest przy tym zawsze obowiązkowa – sprzedawca nie może jej ograniczyć czy wyłączyć. To zaś, w jakim z tych dwóch trybów zareklamuje niesprawny towar, jest wyłącznie jego decyzją.

Czytaj dalej Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?