Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?

Zdarza się, że sprzedawca nie uwzględnia reklamacji złożonej przez konsumenta, ten zaś twierdzi, że jest ona słuszna. W takiej sytuacji klient może dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. Jaki tryby dochodzenia wyróżnia się w praktyce?

Z punktu widzenia konsumenta dochodzenie roszczeń może przeciągać się. Choć sprzedawca, jak i osoba udzielająca gwarancji są zobowiązani terminami, to w praktyce może się zdarzyć, że sprzedawca nie ustosunkować się do pisma złożonego przez konsumenta. Inną możliwością jest to, że – co prawda – uwzględnia on reklamację konsumenta, ale w sposób odmienny od jego żądań. W takich sytuacjach klient może dochodzi swoich praw na drodze sądowej.

Czytaj dalej Gdy reklamacja w sklepie nie wystarcza – co dalej?