Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?

Wielu dłużników spotyka się z sytuacją, w której to komornik zajmuje im część wynagrodzenia za pracę i rachunek bankowy, na który to pracodawca przekazuje pozostałą część pensji. Co w takiej sytuacji? W jaki sposób dłużnik może walczyć o swoje prawa?

Większość dłużników, która spotkała się z taką sytuacją albo nie bardzo wie, co może zrobić, albo automatycznie zastanawia się nad wniesieniem skargi na czynności komornika. W drugim przypadku, co trzeba podkreślić, nie można liczyć na to, że sąd przychyli się do stanowiska prezentowanego przez dłużnika. Komornik działa zawsze na wniosek wierzyciela i jeżeli ten wnioskował o zajęcie rachunku bankowego osoby zadłużonej, przeciwko której prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, to skarga zostanie odrzucona. I właśnie dlatego warto zapoznać się z innym, znacznie lepszym i prostszym rozwiązaniem.

Czytaj dalej Komornik zajął wynagrodzenie i rachunek bankowy – co dalej?