Naruszenie tajemnicy pocztowej

Ochrona tajemnicy korespondencji przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i prawnym. Co grozi za jej naruszenie? I w jaki sposób zainteresowani mogą dochodzić swoich praw?

Wolność i ochrona korespondencji jest zagwarantowana w naszym kraju przez Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 29: „Zapewnia się wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się. Ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony”. Dodatkowo warto też pamiętać o Ustawie z dnia 12 czerwca 2003 roku Prawo Pocztowe. Co prawda ten akt nie definiuje pojęcia „tajemnica pocztowa”, niemniej jednak termin ten odnosi się do informacji, które to są przekazywane w przesyłkach podmiotów korzystających z usług pocztowych. Niestety, wciąż stosunkowo niewielka grupa osób wie, w jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie.

Czytaj dalej Naruszenie tajemnicy pocztowej

Masz nieruchomość? Masz obowiązki!

Choć zima już prawie za nami, to właśnie w zimowym sezonie wiele osób zastanawia się, jakie ma obowiązki w związku z posiadaną nieruchomością. Co składa się na zimowe obowiązki każdego właściciela domu jednorodzinnego czy innej nieruchomości?

Bez wątpienia zimowy okres to znacznie więcej obowiązków dla osób, które posiadają nieruchomość. Warto też pamiętać, że nienależyte wywiązanie się z obowiązków jest jednoznaczne z możliwością otrzymania mandatu w wysokości nawet do 500 zł. W związku z powyższym, każdy z właścicieli, jak i zarządców nieruchomości, do których to przylegają chodniki, powinni zainteresować się przepisami prawa, które nakładają na nich właśnie określone obowiązki. O czym dokładnie mowa?

Czytaj dalej Masz nieruchomość? Masz obowiązki!

Na co zwrócić uwagę przeglądając księgę wieczystą?

Księga wieczysta opisuje stan prawny nieruchomości. Osoby zainteresowane zakupem mieszkania, domu czy też działki, powinny dokładnie zapoznać się z treścią tego dokumentu. Na co zwrócić szczególną uwagę?

Z punktu widzenia osoby kupującej nieruchomość ważne jest, że księgi wieczyste są zakładane, jak i prowadzone przez wydziały wieczystoksięgowe sądów rejonowych. Istotną zasadą jest przy tym kierowanie się zasadą położenia nieruchomości. Inaczej mówiąc, dany wydział wieczystoksięgowy prowadzi księgi tylko dla tych nieruchomości, które leżą w jego obrębie. Dalej, z punktu widzenia kupującego istotne jest, że instytucją ksiąg wieczystych rządzi kilka zasad. Mowa tu o jawności, domniemaniu zgodności z rzeczywistym stanem prawnym oraz rękojmią wiary publicznej ksiąg wieczystych.

Czytaj dalej Na co zwrócić uwagę przeglądając księgę wieczystą?

Upadłość konsumencka i jej koszty

Osoby zadłużone mogą skorzystać z instytucji upadłości konsumenckiej. Niestety, ustawa, która miała pomóc w oddłużaniu osób fizycznych, okazała się tworem mało funkcjonalnym. Wszystko przez koszty. Okazuje się bowiem, że zadłużony musi mieć odpowiednie środki na to, aby pokryć koszty postępowania upadłościowego.

31 marca 2009 roku to data, która miała być przełomowa dla osób zadłużonych, chcących pozbyć się dotychczasowego balastu. To właśnie wówczas w życie weszły przepisy, które miały umożliwić im oddłużenie się. Niestety, w praktyce mało który dłużnik może pozwolić sobie na to, aby stanąć przed sądem. Powód? Koszty, które nie zamykają się w kwocie 200 zł, czyli opłacie sądowej, którą zobowiązane są wnieść osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej wraz ze stosownym wnioskiem. Zgodnie z art. 13 ust. 1 Prawa upadłościowego i naprawczego „sąd oddali wniosek o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania”.

Czytaj dalej Upadłość konsumencka i jej koszty

Kiedy byłemu małżonkowi przysługują alimenty?

Powszechnie znany jest obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci. Może zdarzyć się jednak tak, że obowiązek alimentacyjny powstanie pomiędzy były małżonkami. Kiedy jest to możliwe?

Orzeczenie rozwodu nie zawsze jest momentem, w którym wszelkie zobowiązania małżonków względem siebie wygasają. W niektórych sytuacjach może okazać się, że jeden z małżonków będzie zobowiązany dostarczać drugiemu środków niezbędnych do utrzymania. Takie alimenty nie przysługują jednak z urzędu, zaś były małżonek starający się o nie musi udowodnić, że znajduje się w niedostatku. Sprawdź, kiedy masz prawo ubiegać się o alimenty od byłej żony lub męża.

Czytaj dalej Kiedy byłemu małżonkowi przysługują alimenty?

Pracownica w ciąży i jej prawa w pracy

Kobiety w ciąży świadczące pracę w oparciu o umowę o pracę korzystają z dodatkowej ochrony prawnej. Nie tylko nie muszą obawiać się wypowiedzenia, ale ustawodawca chroni je przed wykonywaniem prac niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia. Jesteś w ciąży? Sprawdź, jakie masz prawa!

Dla każdej kobiety ciąża to czas szczególny. W tym okresie również pracodawca ma znacznie więcej obowiązków, gdyż musi pamiętać o przestrzeganiu praw ustanowionych przez ustawodawcę względem kobiet w ciąży. Jest zobowiązany do tego od momentu, w którym jego pracownica poinformowała go o ciąży i potwierdziła fakt ten zaświadczeniem lekarskim. Jakie powinności nakłada ciążą na podmiocie zatrudniającym? Jakich udogodnień spodziewać może się przyszła mama?

Czytaj dalej Pracownica w ciąży i jej prawa w pracy

Mój zleceniodawca nie wywiązuje się z umowy…

Zleceniodawca, która nie wypłaca wynagrodzenia swojemu zleceniobiorcy może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W jaki sposób dochodzić swoich praw w tym zakresie?

Trzeba pamiętać, że umowa zlecenie to nie umowa o pracę. W takim też przypadku zleceniodawca nie może dochodzić swoich praw w sądzie pracy. Inaczej mówiąc, ponieważ umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, to swoich pieniędzy może on dochodzić tylko i wyłącznie na drodze cywilnej. Poza wystąpieniem do sądu o wydanie nakazu, zleceniodawca może również skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej, która zajmuje się odzyskiwaniem pieniędzy. I choć wiele osób obawia się kierować sprawy do sądu, to trzeba wiedzieć, że cała procedura nie jest skomplikowana.

Czytaj dalej Mój zleceniodawca nie wywiązuje się z umowy…