Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Część przestępstw ścigana jest na wniosek pokrzywdzonego. Mowa o tak zwanych przestępstwach wnioskowych. Jakie do nich należą?

Podstawową kwestią jest fakt, że nie można utożsamiać przestępstw ściganych na wniosek pokrzywdzonego z przestępstwami ściganymi z oskarżenia prywatnego. Gdy mowa o puli przestępstw wnioskowych, to postępowanie w nich toczy się tak samo, jak w przypadku przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego. Istotnym punktem jest jednak wniosek, bez którego postępowanie nie może się toczyć. Inaczej mówiąc, tylko i wyłącznie od pokrzywdzonego zależy, czy sprawca przestępstwa będzie ścigany.

Czytaj dalej Wniosek o ściganie przestępcy czasem potrzebny

Umowa agencyjna – kiedy i dla kogo?

Istota umowy agencyjnej polega na tym, że przyjmujący zlecenie (agent) zobowiązuje się do stałego pośredniczenia w nawiązywaniu umów na rzecz dającego zlecenie przedsiębiorcy. Co ważne, agent robi to w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej i za swoją działalność otrzymuje wynagrodzenie.

Podmiotami umowy agencyjnej mogą być wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą. Ten punkt odróżnia ją od innych umów. Gdy bowiem jedną ze stron umowy jest podmiot nieprofesjonalny, to umowa taka jest nazywana umową nienazwaną. W tym wypadku obie strony mają też określone obowiązki i prawa. Kiedy i na jakich warunkach można zawrzeć taką umowę? W jaki sposób ją wypowiedzieć?

Czytaj dalej Umowa agencyjna – kiedy i dla kogo?

Najemca ma prawa i obowiązki

Każdy najemca ma zarówno prawa, jak i obowiązki. O jakich mowa? Co może – zgodnie z prawem – zrobić najemca, gdy wynajmujący nie dopełnia ciążących na nim zobowiązań?

Wśród podstawowych obowiązków najemcy wymienić należy:

  • używanie przedmiotu najmu w sposób zgodny z umową, jak i przeznaczeniem rzeczy,
  • uiszczanie czynszu w ustalonych terminach,
  • obowiązek uiszczenia dodatkowych świadczeń.

Czytaj dalej Najemca ma prawa i obowiązki