Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Choć do konsumentów jest kierowanych wiele programów, które mają dać im solidną wiedzę na temat ich praw, to wiąż niewiele osób prawidłowo rozróżnia pojęcia gwarancja od towaru niezgodnego z umową. Jaka jest zasadnicza różnica?

Najprościej mówiąc, gwarancja to instytucja prawna, która umożliwia konsumentowi złożenie reklamacji w trybie, jaki został przewidziany przez gwaranta. Warto przy tym zauważyć, że gwarantem może być zarówno sprzedawca, producent, jak i inny podmiot. Udzielenie gwarancji na produkty, w tym również sprzęt, nie jest obowiązkowe – konsument wcale nie musi korzystać z tej drogi reklamacji. Inaczej jest w przypadku, gdy mowa o towarze niezgodnym z umową. Instytucja ta została wprowadzona do polskiego systemu prawnego przez ustawę o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ochrona ta jest przy tym zawsze obowiązkowa – sprzedawca nie może jej ograniczyć czy wyłączyć. To zaś, w jakim z tych dwóch trybów zareklamuje niesprawny towar, jest wyłącznie jego decyzją.

Czytaj dalej Reklamacja towarów – za co odpowiada sprzedawca?

Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Z powództwa przeciwegzekucyjnego skorzystać może zarówno dłużnik, jak i osoba trzecia. To właśnie takiemu gronu zainteresowanych ustawodawca w Kodeksie postępowania cywilnego daje możliwość obrony przeciwko egzekucji. W jaki sposób skorzystać z powództwa egzekucyjnego?

Z punktu widzenia dłużnika lub osoby trzeciej instytucja powództwa przeciwegzekucyjnego ma zasadnicze znacznie dla zapewnienia im merytorycznej obrony. Mowa tu o sytuacji, gdy egzekucja jest niezgodna z prawem, gdyż z tytułu wykonawczego nie wynika wymagalność obowiązku dłużnika lub też osoby trzeciej. Warto przy tym wskazać, że w Kodeksie postępowania cywilnego przewidziane są dwa rodzaje powództwa przeciwegzekucyjnych. Mowa tu odpowiednio o:

  • powództwach opozycyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowany dłużnik),

  • powództwach ekscydencyjnych lub interwencyjnych (do jego wytoczenia jest legitymowana jest osoba trzecia).

Co do zasady zarówno jedne, jak i drugie powództwa stanowią środek prawny, za pomocą którego bronić może się dłużnik lub właśnie osoba trzecia.

Czytaj dalej Powództwo przeciwegzekucyjne – broń się skutecznie

Ochrona świadków koronnych

Instytucja świadka koronnego istnieje w Polsce od 1998 roku. Dzięki niej udało się rozbić kilka największych grup przestępczych w Polsce. Jak wygląda ochrona świadków koronnych w Polsce? Kto na taką może liczyć?

Aktualnie w Polsce nie ma spójnego programu ochrony świadków. W tym zakresie środki regulowane są w różnych aktach prawa – od ustaw po zarządzenia, które wydawane są przez Komendanta Głównego Policji. Zakres ochrony osoby, które zdecydowała się zeznawać zależy przy tym głównie od tego, jaki posiada ona status. Świadek koronny to osoba, która w zamian za nietykalność składa przed śledczymi obszerne wyjaśnienia dotyczące wszystkich przestępstw, jakich dokonała grupa przestępcza. Oznacza to, że jest to osoba, która wcześniej popełniała przestępstwa i ma status podejrzanego w sprawie karnej.

Czytaj dalej Ochrona świadków koronnych

Rozwód a separacja

Zarówno rozwód, jak i separacja to instytucje, które zostały powołane do rozwiązywania kłopotów, które pojawiły się w związku małżeńskim. O ile rozwód definitywnie kończy małżeństwo, o tyle separacja wywołuje skutki mniej dolegliwe. Kiedy rozważać rozwód, kiedy zaś separację?

Choć pomiędzy wymienionymi w temacie instytucjami zachodzą podobieństwa, to przesłanki do orzeczenia rozwodu lub separacji są odmienne. Co więcej, separację można podzielić na faktyczną i sądową. Główna różnica pomiędzy tymi dwiema instytucjami sprowadza się jednak do tego, że rozwód kończy małżeństwo definitywnie, zaś separacja pozwala małżonkom odpocząć od siebie i spojrzeć na kłopoty, które pojawiły się w związku z dystansem. Zainteresowane osoby muszą przy tym pamiętać, że separacja – podobnie, jak rozwód – pociąga za sobą określone skutki prawne.

Czytaj dalej Rozwód a separacja